Sommerhilsen - Nye tider

Nye tider.

Nytårsnat 1893-1894 skulle urene justeres i Danmark – der skulle springes 10 minutter over, så man kunne være på linje med det øvrige verdenssamfund. 

Faktisk var det 9 minutter og 41 sekunder.  Nu skulle vi følge den tidslinje som ligger 2 km. Øst for Gudhjem.  Hele Danmark fik samme tidszone og i det internationale samarbejdes navn, kunne man nu lave tidszoner for hele jordkloden.

Den tabte tid fik nok ikke de største konsekvenser for de fleste og ingen kan jo i dag fortælle hvad der skete i de 9 min. og 41 sekunder – for der skete jo absolut ingen ting.

Lidt anderledes er det jo i dag – hvor Danmark er gået lidt i stå – men tiden går som den plejer. 

Vi holder ikke loge møder, hvor vi kan samles og bruge tiden fornuftigt og meningsfuldt – men når regeringen sætter Danmark i stå og får os til at ændre vores vaner og hverdag, så tjener det jo et højere formål, og ikke mindst giver det mulighed for at fundere over hverdagens gøremål, som nu er om ikke stoppet så i hvert fald anderledes.

I de 201 år Odd Fellow ordenen har eksisteret, betød de 9min. og 41 sek.  i 1893 og de 2 måneder i 2020, nok ikke det store for Ordenens virke – men for den enkelte er der i øjeblikket en del afsavn, manglende fysisk kontakt med familie og venner  og en ændret hverdag.

Samværet i logen med sang og ritualer kan kun i begrænset omfang finde erstatning i morgensang på DR1. 

Vores forårsprogram blev brat lukket ned – flere spændene punkter på programmet er aflyst – en del kan vi sikkert finde plads til senere, men fødselsdage, hæderstegn og andre rituelle opgaver kan ikke sådan bare lige spoles tilbage – og dog, for hvad betyder klokkeslæt og dato når det kommer til stykket. 

Det må vi tænke på når vi mødes igen – giv os tid til fordybelse – giv os tid til at lade indtrykkene synke ind og giv os tid til at nyde at vi er sammen, dog sikkert stadig på afstand.

Med ønsket om en god sommer – pas godt på jer selv og hinanden, 

og på gensyn til efterårsterminen den 7. september 2020.

Møder aflyst i forårsterminen

Møderne i Odd Fellow loge 33 Caritas er desværre aflyst og udsat grundet risikoen for smitte med Corona virus

Næste møde vil være den 7. september 2020.