LOGE 33 Caritas

Loge33Caritas logo

I 1899 stiftedes Odd Fellow foreningen for Nyborg by og omegn : "Dania". Dens første formand var Jensenius Petersen.

I årene herefter afholdt foreningen møder i forskellige lejede lokaler i Nyborg, bl.a. på Hotel Postgården, hvor der blev indrettet en logesal. Samtidig blev der arbjdet på at etablere egen logebygning.

Den 3. oktober 1903 bliver det vedtaget, at oprette en loge og året efter den 12. marts 1904 stiftedes byggeforeningen "Dania" og der bliver købt en ejendom med ubebyggede grunde i Nyborg.

Allerede samme sommer bliver det besluttet at bygge en 3-etagers ejendom med lejligheder til udlejning og en mindre bygning til at etablere en loge i.

Grundstenen nedlægges den 24. juli 1904.

Jensenius Petersen havde i nu 5 år været Dania foreningens formand med skiftende embedsmænd og den 4 december 1904 etableres logen som vi i dag kender under navnet "Caritas". På dette tidspunkt var der 33 brødre - dette har dog intet at gøre med at logen i dag hedder "Loge nr 33 Caritas" !

Jensenius Petersen blev logens første Overmester.

I de følgende år arbejdede logen godt, og lagde grundstenene til mange af de skikke og love, der stadig arbejdes efer i logen.

Antallet af logebrødre er gennem årene gået op og ned, men i 2020 er der 54 brødre i Odd Fellow loge nr 33 Caritas.